small box

Open Source

Naša spoločnosť prispieva do Open Source komunity formou projektov, ktoré sme vyvinuli.

Nie sme tak len pasívni konzumenti práce iných, ale sami sme súčasťou veľkej rodiny Open Source vývojárov celého sveta.

Napriek ešte stále rozšírenému názoru, že Open Source nie je pre komerčný sektor vhodný, sa my prikláňame k názoru najväčších IT spoločnosťí, ktoré v Open Source vidia veľký potenciál. Preto my nielen že poskytujeme k našim Open Source projektom komerčnú podporu, ale aj robíme integráciu Open Source a komerčných riešení.

small box

Medusa DS9 - Secutiry System

medusa security system

Medusa DS9 je bezpečnostný systém na zvýšenie bezpečnosti operačného systému. Primárne bol vyvynutý pre OS Linux, ale súčasný dizajn umožňuje integráciu aj do iných systémov. Medusa DS9 pozostáva z dvoch hlavných častí: Úprav jadra operačného systému a bezpečnostného serveru bežiaceho ako bežný proces.

Úpravy jadra slúžia na monitorovanie volaní jadra, operácií súborového systému a procesov. Jadro poskytuje aj komunikačný protokol, ktorým komunikuje s bezpečnostným serverom. Bezpečnostnýserver obsahuje všetku logiku bezpečnostných rozhodnutí a jeho účelom je uplatňovať konkrétnu bezpečnostnú politiku. To znamena, že Medusa DS9 dokáže implementovať ľubovoľný model ochrany dát, ktorý je závislý iba od konfiguračného súboru. Konfiguračný súbor je vlastne program pre bezpečnostný server podľa ktorého sa bezpečnostný server správa.

main box footer