small box

Open Source

Naša spoločnosť prispieva do Open Source komunity formou projektov, ktoré sme vyvinuli.

Nie sme tak len pasívni konzumenti práce iných, ale sami sme súčasťou veľkej rodiny Open Source vývojárov celého sveta.

Napriek ešte stále rozšírenému názoru, že Open Source nie je pre komerčný sektor vhodný, sa my prikláňame k názoru najväčších IT spoločnosťí, ktoré v Open Source vidia veľký potenciál. Preto my nielen že poskytujeme k našim Open Source projektom komerčnú podporu, ale aj robíme integráciu Open Source a komerčných riešení.

small box

DARE - Linux Data Recovery System

DARE is a small Linux kernel patch to VFS (Virtual Filesystem) which transparently moves files into a special directory on each filesystem instead of removing them. It works similar like Novell Netware Data Recovery or MS Windows Recycle Bin.

DARE is independent on filesystem type, so it can be used without constraints on almost every filesystem. Deleted files are collected in directory ‘deleted’ on the filesystem root dir. This directory have to be created manualy on each filesystem on which you want the DARE functionality. Filesystem without directory ‘deleted’ works without DARE.

Deleted files are grouped into subdirectories by N hours. The N is configurable at the kernel compiling time. This simplifies removing of old deleted files from directory ‘deleted’. Subdirectories are named numericaly by UNIX time. Aditionaly to each subdirectory, an informational file is created. This file is named the same way as corresponding subdirectory and aditionaly the file has suffix ‘.inf’. Informational file contains informations about deleted files, directories, special files including original pathname, permissions, deletion time and id of user who deleted this file.

There are also user space utilities for dealing with deleted files and content of directory ‘deleted’. There are these utilities:

  • lsdel – list of files deleted in actual directory
  • salvage – recovery deleted files
  • purge – utterly remove deleted files
  • deleted – daemon watching disk’s free space and removing old deleted files to keep disk free space in defined boundaries.

To-do list

  • Napísať manuál pre lsdel, salvage, purge a deleted
  • Pridať spracovanie konfiguračného súboru do 'deleted'

Linky

Autor

Marek Zelem <marek@terminus.sk>

main box footer