O NÁS

Terminus s.r.o.

Spoločnosť Terminus s.r.o. bola založená
v roku 2002 a od tej doby pôsobí stabilne vo
svojom odbore. Pracujeme najmä s Open
Source technológiami, do ktorých aj radi
prispievame. Na druhej strane vytvárame
vlastné komerčné riešenia a produkty.

Pracovali sme na následujúcich projektoch:

Komerčné projekty:

Informačný systém pre servis mobilných telefónov. Je to automatizovaný systém pre príjem, výdaj a opravy mobilných telefónov. Zahŕňa spracovanie záznamov o oprave s evidenciou náhradných dielov a tiež spracovanie hromadných zásielok. Systém pracuje s čiarovými kódmi. Umožňuje importy náhradných dielov. Obsahuje rôzne reporty, formuláre a štatistiky s možnosťou ich tlače.

Informačný systém pre poisťovacie spoločnosti. Je to automatizovaná správa externých spolupracovníkov, klientov a poistných zmlúv. Zahŕňa kariérny systém ohodnotenia pre externých spolupracovníkov, evidenciu zmlúv, obchodných partnerov a klientov. Obsahuje rôzne štatistiky, reporty a formuláre s možnosťou ich tlače.

A ďalšie ...

Open source projekty:

Projekt Medusa DS9 je nástrojom na zvýšenie bezpečnosti systému Linux. Medusa DS9 bol svojho času jeden z najvýznamnejších projektov, zaoberajúcich sa touto problematikou na svete. Mal tiež používateľov na celom svete.

Projekt e2salvage slúži na záchranu údajov z disku s poškodeným súborovým systémom - pre Linux.

Projekt DARE Rozšírenie systému Linux o funkciu undelete podobnú tzv. "Odpadkovému košu" systému Windows.

Projekt ipt_sysrq Softvérový nástroj pre diaľkovú správu serverov umožnujúci reštart počítača aj pri páde systému - pre OS Linux.

A ďalšie ...

main box footer

Referencie

Pracovali sme aj pre:
  1. INOTESKA s.r.o.
    IS pre servis mobilných zariadení
  2. mf5, s.r.o.
    Tvorba CMS web stránky
  3. A ďalší
    Doplníme ...

Certifikáty

Naši pracovníci získali certifikáty:
brainbench certificates