Terminus s.r.o.


Beňadická 20
851 06 Bratislava
Slovenská republika


Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 26206/B

IČO: 35832916
DIČ: 2021632437
IČ DPH: SK2021632437


Kontaktné údaje:
+421905730532
sales
www.terminus.sk